Zakres wykonywanych prac


Roboty sanitarne obejmują:

  • sieci wodociągowe wewnętrzne i zewnętrzne
  • sieci kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • rurociągi ciepłownicze oraz ciepłej wody z rur preizolowanych
  • sieci ciepłownicze
  • instalacje technologiczne kotłowni, hydroforni, pompowni

Roboty elektryczne obejmują:

  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
  • linie napowietrzne i kablowe NN i SN
  • stacje transformatorowe i rozdzielnie NN

 


Copyright © 2021 DEL-SA